Năm 2013, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức; nhưng với sự quyết tâm trong chỉ đạo điều hành, sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp và quân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế-xã hội năm 2013 của tỉnh đạt được những kết quả, tiến bộ quan trọng.

Giải pháp xử lý chất thải tại xã Hòn Thơm

Đăng lúc: 26-07-2013 03:27:28 PM - Đã xem: 1282 - Phản hồi: 0

Dự án Đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn quy mô nhỏ, sử dụng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt BD-ANPHA mã hiệu ECO-SH250, công suất 250kg/giờ, tại xã Hòn Thơm (Phú Quốc - Kiên Giang) vừa được Hội đồng Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang) thông qua.

Ngày 11/12/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 2884/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư thực hiện Dự án Khu nhà ở tại ấp Đông An, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

Xác định giá trị phần xây dựng sai phép, không phép

Đăng lúc: 06-03-2014 01:43:05 PM - Đã xem: 281 - Phản hồi: 0

Ngày 12/02/2014, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2014/TT-BXD quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

 
   
        Đến 31/10/2014