CBCCVC...
Song va lam viec...
Nghiem chinh...
Tich cuc...
Tất cả...

Chương trình chỉ đạo, điều hành năm 2015

Đăng lúc: 06-02-2015 08:30:03 AM - Đã xem: 312 - Phản hồi: 0

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư; đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng chất lượng và bền vững. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo đảm giữ vững chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Cảng Hành khách Quốc tế Phú Quốc sẽ đặt tại thị trấn Dương Đông

Đăng lúc: 15-10-2014 03:48:02 PM - Đã xem: 1092 - Phản hồi: 0

Tàu du lịch 6 sao Europa 2 của CHLB Đức trong chuyến thăm đảo Phú Quốc hồi tháng 11-2013 (ảnh – H.Anh).

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị vừa thống nhất xác định vị trí xây dựng Cảng Hành khách Quốc tế Phú Quốc tại trung tâm thị trấn Dương Đông. Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải cũng đã giao Cục Hàng hải Việt Nam khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cảng Hành khách Quốc tế Phú Quốc trong tháng 8-2014.

Hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 06 tháng đầu năm và triển khai chương trình chỉ đạo, điều hành 06 tháng cuối năm 2015

Triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015 trong bối cảnh vừa có nhiều thuận lợi và vừa có nhiều khó khăn, thách thức đan xen nhưng với tinh thần quyết tâm cao trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành tích cực triển khai thực hiện, bám sát mục tiêu, giải pháp chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh nên giữ được ổn định tình hình, trên nhiều lĩnh vực tiếp tục phát triển…

Thực hiện Công văn số 329/BXD-KHCN ngày 15/6/2015 của Bộ Xây dựng về việc theo dõi, giám sát và đánh giá ước kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về tài nguyên – môi trường và phát triển bển vững năm 2015.