Năm 2013, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức; nhưng với sự quyết tâm trong chỉ đạo điều hành, sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp và quân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế-xã hội năm 2013 của tỉnh đạt được những kết quả, tiến bộ quan trọng.

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh phát biểu kết luận Hội nghị

Sáng ngày 21/8/2014 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận huyện đảo Phú Quốc - tỉnh Kiên Giang là đô thị loại II. Chủ tịch Hội đồng thẩm định quốc gia về nâng loại đô thị - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh chủ trì Hội nghị.

 
   
        Đến 31/10/2014