Ban Giám đốc Sở Xây dựng

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang.
Theo tinh thần cuộc họp giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Xây dựng ngày 06 tháng 02 năm 2018, Sở Xây dựng thông báo nội dung phân công các thành viên trong Ban Giám đốc, cụ thể như sau:
1. Ông Lê Quốc Anh, Giám đốc Sở Xây dựng
- Phụ trách chung và điều hành mọi công việc của cơ quan Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Sở Xây dựng trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Xây dựng.
- Trực tiếp phụ trách tổ chức bộ máy và công tác cán bộ (quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm, điều động cán bộ, công chức, viên chức); công tác cải cách hành chính; công tác thanh tra, pháp chế, văn phòng và tài chính cơ quan.
- Chỉ đạo lĩnh vực chuyên môn về ngành Xây dựng đối với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
- Chỉ đạo Văn phòng Sở và Thanh tra Sở.
- Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc quy hoạch tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Xây dựng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo xây dựng các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cấp nước an toàn tỉnh; tham gia thành viên các Hội đồng, Ban Chỉ đạo và Tổ công tác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.
2. Ông Trịnh Nam Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng
- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:
 + Hoạt động đầu tư xây dựng;
+ Nhà ở;
+ Công sở;
+ Thị trường bất động sản;
+ Quản lý hệ thống công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của cơ quan.
- Chỉ đạo Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Phòng Quản lý xây dựng; Trung tâm Kiểm định và Dịch vụ xây dựng.
- Tham gia thành viên các Hội đồng, Ban Chỉ đạo và Tổ công tác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.
3. Ông Hà Văn Thanh Khương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng
- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:
+ Công tác quy hoạch xây dựng và kiến trúc;
+ Phát triển đô thị;
+ Hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao;
+ Vật liệu xây dựng.
- Chỉ đạo Phòng Quy hoạch – Kiến trúc; Phòng Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật; Trung tâm Quy hoạch xây dựng.
- Tham gia thành viên các Hội đồng, Ban Chỉ đạo và Tổ công tác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.
- Thay mặt Ban Giám đốc Sở phối hợp với Công đoàn cơ sở đảm bảo cho tổ chức hoạt động của công tác công đoàn.
          Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và các đơn vị trong ngành được biết để tiện việc quan hệ công tác./.
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây