Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng.
Chức năng
Giúp Giám đốc Sở Xây dựng thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế và vật liệu xây dựng theo các chủ trương chính sách và những quy định của nhà nước hiện hành.
Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Công tác quản lý kinh tế xây dựng
a) Dự thảo văn bản tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành các văn bản liên quan đến lĩnh vực kinh tế xây dựng
b) Hướng dẫn công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; tổ chức lập để UBND tỉnh công bố hoặc Sở công bố theo theo phân cấp: Các tập đơn giá xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị xây dựng, giá vật liệu xây dựng, giá khảo sát xây dựng, giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng, định mức dự toán các công việc đặc thù thuộc các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh chưa có trong danh mục định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố; Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh hướng dẫn việc áp dụng hoặc vận dụng các định mức, đơn giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng, suất vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách của địa phương; Hướng dẫn các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
d) Tham mưu Giám đốc Sở giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
đ) Giúp Sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện các cơ chế chính sách về kinh tế xây dựng, kinh tế đô thị trên địa bàn tỉnh;
e) Thực hiện các nhiệm vụ khác trong lĩnh vực kinh tế xây dựng do Giám đốc Sở giao.
2. Công tác quản lý vật liệu xây dựng
Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý vật liệu xây dựng gồm:
a) Tổ chức lập, thẩm định các Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng; quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thưòng của tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng quốc gia; quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng chủ yếu; quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi được UBND tỉnh phê duyệt;
b) Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng quốc gia, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng chủ yêu đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
c) Hướng dẫn các hoạt động thẩm định, đánh giá về: Công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng; chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng;
d) Tổ chức thẩm định các dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng theo phân cấp của Chính phủ và phân công của UBND tỉnh;
đ) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong các hoạt động: Khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; sản xuất vật liệu xây dựng;
e) Hướng dẫn các quy định cùa pháp luật về kinh doanh vật liệu xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;
g) Phối hợp với các Phòng, cơ quan, tổ chức liên quan để thực hiện kiểm tra chất lượng các sản phẩm, hàng hoá vật việu xây dựng được sản xuất, lưu thông và đưa vào sử dụng trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
h) Theo dõi, tổng hợp tình hình đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng, tình hình sản xuất vật liệu xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh;
i) Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện các cơ chế chính sách về Vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh;
k) Thực hiện các nhiệm vụ khác trong lĩnh vực vật liệu xây dựng do Giám đốc Sở giao.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây