Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản.
Chức năng
Giúp Giám đốc Sở Xây dựng thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực nhà ở, công sở; kinh doanh bất động sản theo các chủ trương chính sách và những quy định của nhà nước hiện hành.
Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Dự thảo các Quyết định, chỉ thị, các văn bản, hướng dẫn về nhà ở và công sở, phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng cơ chế, chính sách phát triển và quản lý thị trường bất động sản thuộc phạm vi, trách nhiệm được phân công, tham mưu giúp Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành;
2. Tham gia xây dựng các chương trình phát triển nhà ở, chỉ tiêu phát triển nhà ở và kế hoạch phát triển nhà ở; nhà ở xã hội; hỗ trợ nhà ở cho người có công theo từng giai đoạn, trong tỉnh để trình UBND tỉnh phê duyệt;
3. Phối hợp với phòng chức năng thuộc Sở Tài chính xây dựng bảng giá cho thuê nhà ở công vụ; bảng giá bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội; bảng giá cho thuê, giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, tham mưu Sở Tài chính và Sở Xây dựng  trình UBND ban hành;
4. Hướng dẫn việc thực hiện các nhiệm vụ về bán nhà thuộc sở hữu nhà nước và thực hiện chế độ hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công theo quy định của pháp luật;
5. Tổng hợp tình hình đăng ký, chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn; tình hình thị trường bất động sản, hoạt động kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản;
6. Phối hợp với các cơ quan có liên quan điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở và công sở trên địa bàn;
7. Hướng dẫn các quy định về bất động sản, hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản;
8. Thẩm tra hồ sơ để lập thủ tục cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, định giá bất động sản; báo cáo về sàn giao dịch bất động sản của tỉnh theo yêu cầu của Bộ Xây dựng.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây