Thanh tra Sở Xây dựng

Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở Xây dựng Kiên Giang.
Chức năng
Thanh tra Sở xây dựng thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đâu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; quản lý chất thải rắn thông thường tại đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sỹ; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, không bao gồm việc quản lý khai thác, sử dụng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.
Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra một số công việc trong lĩnh vực chuyên ngành do Giám đốc Sở giao.
Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Giám đốc Sở.
2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Thanh tra chuyên ngành Xây dựng theo điều 8 Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng.
3. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
4. Thanh tra vụ, việc khác do Giám đốc Sở Xây dựng giao.
5. Giúp Giám đốc Sở Xây dựng thực hiện công tác tiếp công dân.
6. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
7. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
8. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền quản lý của Giám đốc Sở, thực hiện quy định của pháp luật về công tác Thanh tra; hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra cho Thanh tra viên.
9. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng với các cơ quan chức năng theo quy định.
10. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây