Văn phòng Sở Xây dựng

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở Xây dựng Kiên Giang.
Chức năng
Văn phòng Sở có chức năng giúp việc cho Giám đốc Sở, tổng hợp, điều phối hoạt động của các phòng ban, đơn vị trực thuộc theo chương trình, kế hoạch công tác của Sở Xây dựng; Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, quy hoạch, đào tạo, lao động, tiền lương, thi đua khen thưởng và tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ, pháp chế, cải cách hành chính quản trị, tài chính, bảo mật, bảo vệ của cơ quan. Thực hiện việc cấp và quản lý các loại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật.
Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng các dự thảo chương trình công tác, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng, quý, 6 tháng, năm của cơ quan, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định và yêu cầu của các cơ quan chức năng và của Bộ Xây dựng; Theo dõi và tổng hợp các dự án phát triển kinh tế của ngành.
2. Dự thảo các đề án về việc thành lập, giải thể, kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng, ban, đơn vị; Thực hiện công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, quy hoạch, đào tạo, lao động, tiền lương, thi đua khen thưởng.
3. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành, thực hiện các quy chế và nội quy cơ quan đã ban hành; Tổ chức Hội nghị công chức cơ quan hàng năm theo quy định.
4. Thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ, quản trị, tài chính, bảo mật, bảo vệ của cơ quan, xử lý các văn bản, công văn và cập nhật thông tin hàng ngày, khai thác tài liệu lưu trữ, công tác pháp chế, công tác cải cách hành chính; Quản lý và chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Hướng dẫn, quản lý và hỗ trợ kỹ thuật về chuyên môn nghiệp vụ trong việc ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan, Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây