Tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Xây dựng

Đăng lúc: Thứ ba - 29/01/2013 15:54 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thành Nam
Tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Xây dựng.
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Tiếp xúc ban đầu
Người khiếu nại, tố cáo trực tiếp đến Bộ phận tiếp công dân thuộc cơ quan Sở Xây dựng nộp đơn. Nếu công dân không trực tiếp đến thì có thể uỷ quyền cho người đại diện hợp pháp; người đại diện hợp pháp phải có giấy uỷ quyền, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người uỷ quyền cư trú;
Cán bộ tiếp công dân yêu cầu người khiếu nại, tố cáo giới thiệu họ tên, địa chỉ và xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy giới thiệu (nếu có) để đối chiếu xác định người được tiếp đúng là người ký tên trong đơn khiếu nại, tố cáo;
Trường hợp công dân không phải là người có đủ điều kiện để khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; đang trong tình trạng say rượu, tâm thần hoặc có hành vi vi phạm quy chế, nội quy tiếp công dân thì từ chối không tiếp, đồng thời giải thích rõ lý do;
Trường hợp người khiếu nại, tố cáo không có đơn khiếu nại, tố cáo thì yêu cầu người khiếu nại, tố cáo viết hoặc trình bày trực tiếp việc khiếu nại, tố cáo. Người tiếp công dân phải lắng nghe ghi chép đầy đủ, trung thực, khách quan, chính xác nội dung khiếu nại, tố cáo do người khiếu nại, tố cáo trình bày đồng thời đọc lại cho người trình bày nghe và có ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận;
Trường hợp có nhiều người khiếu nại đến nơi tiếp công dân để khiếu nại, tố cáo cùng một nội dung hoặc đơn có chữ ký của nhiều người thì người tiếp công dân ghi chép nội dung khiếu nại của từng người hoặc hướng dẫn người khiếu nại viết thành đơn riêng để thực hiện việc khiếu nại. Nếu vụ việc khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình thì hướng dẫn công dân khiếu nại đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
+ Bước 2: Nhận đơn
Cán bộ tiếp công dân tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo và các tài liệu liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh do công dân cung cấp trực tiếp phải viết giấy biên nhận (mẫu số 49 ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP  ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng Thanh tra về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo) thành 02 bản, yêu cầu người khiếu nại, tố cáo ký vào giấy biên nhận, giao 01 bản cho người khiếu nại, tố cáo chuyển 01 bản cho bộ phận thụ lý cùng các tài liệu đã tiếp nhận; đồng thời vào sổ tiếp công dân (mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 11/5/2011 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang).
+ Bước 3: Trả kết quả
Sau khi tiếp nhận và phân loại đơn khiếu nại, tố cáo. Cán bộ tiếp công dân có trách nhiệm chuyển các đơn khiếu nại, tố cáo cho bộ phận có thẩm quyền giải quyết xem xét và ra Phiếu đề xuất thụ lý đơn hoặc Thông báo không thụ lý đơn khiếu nại, tố cáo; đồng thời mời cá nhân hoặc tổ chức đến Bộ phận tiếp công dân thuộc cơ quan Sở Xây dựng nhận kết quả chậm nhất 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: (từ thứ hai đến thứ sáu).
· Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ.
· Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:                            
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Đơn khiếu nại (đối với trường hợp khiếu nại);
+ Đơn tố cáo (đối với trường hợp tố cáo);
+ Giấy ủy quyền khiếu nại (đối với trường hợp người khiếu nại ủy quyền);
+ Biên bản ghi lại nội dung khiếu nại, tố cáo có xác nhận hoặc điểm chỉ của công dân (đối với trường hợp khiếu nại bằng miệng);
+ Các tài liệu, giấy tờ do người khiếu nại, tố cáo cung cấp (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc  kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Giám đốc Sở Xây dựng.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Sở Xây dựng.
d) Cơ quan phối hợp: Không
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu đề xuất thụ lý đơn khiếu nại, tố cáo  hoặc Thông báo không thụ lý đơn khiếu nại, tố cáo.
- Lệ phí: Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Đơn khiếu nại mẫu số 32 (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP  ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo);
+ Đơn tố cáo mẫu số 46 (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP  ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo);
+ Giấy ủy quyền khiếu nại mẫu số 41 (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP  ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
1. Từ chối không tiếp những trường hợp đã được kiểm tra xem xét, xác minh, đã có quyết định hoặc kết luận giải quyết của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và đã trả lời đầy đủ cho đương sự.
2. Từ chối không tiếp những người đang trong tình trạng say  rượu, tâm thần và những người vi phạm quy chế, nội quy nơi tiếp công dân.
3. Yêu cầu công dân trình bày đầy đủ, rõ ràng những nội dung khiếu nại, tố cáo, lý do và những yêu cầu giải quyết, cung cấp các tài liệu chứng cứ liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo.
Trường hợp công dân trình bày bằng miệng các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, nếu thấy cần thiết thì yêu cầu viết thành văn bản và ký tên xác nhận.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Chương V, Điều 33,34, 41, 66  Luật Khiếu nại, tố cáo 1998. Có hiệu lực ngày 01/01/1999;
+ Điều 6, 7, 8, 38, Chương IV Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo Có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;
+ Điều 13  Nghị định số 89/CP ngày 07/8/1997 của Chính phủ ban hành “Quy chế tổ chức tiếp công dân”;
+ Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ, quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo (có hiệu lực từ ngày 11/10/2010);
+ Điều 1 Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.Có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;
+ Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 11/05/2011 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký).

Ghi chú:
- Trình tự thực hiện;
- Cách thức thực hiện;
- Thành phần, số lượng hồ sơ;
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính;
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai;
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
Tác giả bài viết: BAN BIÊN TẬP
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 2374
  • Tháng hiện tại: 63597
  • Tổng lượt truy cập: 1077874