Công bố Danh sách các Tổ chức đã được xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Đợt 1/2017

Thứ hai - 24/07/2017 04:02
Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang xin công bố Danh sách các Tổ chức (Doanh nghiệp) hoạt động trong lĩnh vực xây dựng đã được Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng xem xét đủ điều kiện cấp chứng chỉ Đợt 1 năm 2017.
STT Tên tổ chức Người đại diện
theo pháp luật
Giấy chứng nhận đăng ký
 doanh nghiệp 
Lĩnh vực được phép hoạt động
1 Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang Lưu Chí Thịnh
Chức vụ: Giám đốc.
Số: 1700456512.
Ngày cấp: lần đầu ngày 06/12/2004, thay đổi lần  thứ 17 ngày 01/7/2015.
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang.
Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (hệ thống điện): Hạng II.
2 Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư xây dựng Kiến Hưng Phát Trịnh Văn Châu
Chức vụ: Giám đốc.
Số: 1701494655.
Ngày cấp: lần đầu ngày 22/02/2011.
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang.
Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, Giao thông đường bộ: Hạng III.
3 Công ty Tư vấn Xây dựng Kiểm định
Hoàn Cầu
Lê Minh Hùng
Chức vụ: Giám đốc.
Số: 1700632947.
Ngày cấp: ngày 22/12/2011.
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang.
- Khảo sát địa hình: Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình Dân dụng và công nghiệp, Giao thông đường bộ: Hạng III.
- Giám sát thi công xây dựng, Kiểm định xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, Giao thông đường bộ: Hạng III.
4 Công ty Cổ phần Xây dựng Kiên Giang Nguyễn Thị Hương Hương
Chức vụ: Giám đốc.
Số: 1700000783.
 Ngày cấp: lần đầu ngày 29/5/1998, thay đổi lần thứ 12 ngày 10/3/2016.
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang.
Thi công xây dựng công trình
Dân dụng và công nghiệp:
Hạng II.
5 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang Trần Thanh Thủy
Chức vụ: Tổng Giám đốc.
Số: 1700113360.
Ngày cấp: lần đầu ngày 27/6/1996, thay đổi lần thứ 15 ngày 09/9/2016.
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang.
- Tư vấn lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng: Hạng II.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình Dân dụng và công nghiệp, Giao thông (cầu, đường bộ), Hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.
- Giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, Giao thông (cầu, đường bộ), Hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.
- Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, Giao thông đường bộ: Hạng II.
- Tư vấn quản lý dự án: Hạng II.
- Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Hạng II.
6 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Lộc Phát  Nguyễn Văn Lộc
Chức vụ: Giám đốc.
Số: 1701418781.
Ngày cấp: lần đầu ngày 18/8/2010, thay đổi lần  thứ 1 ngày 29/8/2016.
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang.
Thi công xây dựng công trình
 Dân dụng và công nghiệp:
Hạng III.
7 Công ty TNHH
Trường Tín
 Trần Quốc Hoàn
Chức vụ: Giám đốc.
Số: 1700447356.
Ngày cấp: lần đầu ngày 25/02/2004, thay đổi lần  thứ 3 ngày 18/5/2012.
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang.
Thi công xây dựng công trình
 Dân dụng và công nghiệp:
 Hạng II.
8 Công ty TNHH
Triệu Bắc
Nguyễn Văn Điệp
Chức vụ: Giám đốc.
Số: 1701944833.
Ngày cấp: lần đầu ngày 16/01/2014, thay đổi lần  thứ 2 ngày 28/7/2015.
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang.
Thi công xây dựng công trình
 Dân dụng và công nghiệp:
 Hạng III.
9 Công ty TNHH
Trường Phát
Vương Đức Trường
Chức vụ: Giám đốc.
Số: 1700442767.
Ngày cấp: lần đầu ngày 31/10/2013, thay đổi lần thứ 12 ngày 28/10/2015.
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang.
Thi công xây dựng công trình
 Dân dụng và công nghiệp:
Hạng II.
10 Công ty TNHH
Thành Thành Công
Lê Hoàng Khải
Chức vụ: Giám đốc.
Số: 1701478653.
Ngày cấp: lần đầu ngày 29/12/2010.
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang.
Thi công xây dựng công trình
 Dân dụng và công nghiệp:
Hạng III.
11 Công ty TNHH
Thanh Hải
Trần Thanh Hải
Chức vụ: Giám đốc.
Số: 1700368506.
Ngày cấp: lần đầu ngày 08/11/2001, thay đổi lần thứ 6 ngày 20/3/2017.
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang.
Thi công xây dựng công trình
 Dân dụng và công nghiệp:
 Hạng II.
12 Công ty TNHH
 Sao Vàng
Lê Ngọc Chính
Chức vụ: Giám đốc.
Số: 1700535482.
Ngày cấp: lần đầu ngày 18/01/2007, thay đổi lần thứ 5 ngày 20/01/2015.
 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang.
Thi công xây dựng công trình
 Dân dụng và công nghiệp:
 Hạng III.
13 Công ty TNHH
 Phạm Bảo
Phạm Bảo Lộc
Chức vụ: Giám đốc.
Số: 1700498720.
Ngày cấp: ngày 10/3/2014.
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang.
Thi công xây dựng công trình
 Dân dụng và công nghiệp:
Hạng III.
14 Công ty TNHH MTV
 Trần Hoàng Ngộ
Trần Thị Mỹ Vàng
Chức vụ: Giám đốc.
Số: 1701432063.
 Ngày cấp: lần đầu ngày 20/9/2010, thay đổi lần thứ 1 ngày 13/01/2012.
 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang.
Thi công xây dựng công trình
Giao thông đường bộ: Hạng III.
15 Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Hoài
Tiến Phát
Đinh Khắc Tiến
Chức vụ: Giám đốc.
Số: 1701414272.
Ngày cấp: lần đầu ngày 03/8/2010, thay đổi lần thứ 5 ngày 22/9/2014.
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang.
Thi công xây dựng công trình
 Dân dụng và công nghiệp:
Hạng II.
16 Công ty Cổ phần
 Đầu tư Xây dựng
Phát triển Rạch Giá
Nguyễn Thanh Bình Chức vụ: Giám đốc. Số: 1700549460.
Ngày cấp: lần đầu ngày 12/9/2007, thay đổi lần thứ 6 ngày 28/5/2016.
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang.
Tư vấn quản lý chi phí đầu tư
 xây dựng: Hạng II.
17 Công ty Tư vấn Xây dựng Phương Ngân Kiên Giang Lê Hoàng Sơn
Chức vụ: Giám đốc.
Số: 1702061125.
Ngày cấp: lần đầu ngày 07/9/2016.
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang.
Thi công xây dựng công trình
 Dân dụng và công nghiệp:
Hạng III.
18 Công ty TNHH Xây dựng Minh Phương Nguyễn Minh Vũ
Chức vụ: Giám đốc.
Số: 1700549502.
Ngày cấp: lần đầu ngày 13/9/2007, thay đổi lần thứ 8 ngày 10/02/2017.
 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang.
Thi công xây dựng công trình
 Dân dụng và công nghiệp:
Hạng III.
19 Công ty TNHH Tư vấn
 Xây dựng Nam Tiến
 Trần Văn Linh
Chức vụ: Giám đốc.
Số: 1701056274.
Ngày cấp: lần đầu ngày 28/4/2009, thay đổi lẩn thứ 2 ngày 08/7/2011.
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang.
Thi công xây dựng công trình
Giao thông đường bộ, thủy lợi: Hạng III.

Tác giả bài viết: BAN BIÊN TẬP

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây