Thông báo tiếp nhận Hồ sơ công bố hợp quy: Công ty CP Xi măng Hà Tiên Kiên Giang

Thông báo tiếp nhận Hồ sơ công bố hợp quy: Công ty CP Xi măng Hà Tiên Kiên Giang

 •   31/01/2018 03:19:00 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 01/2017 ngày 14/12/2017 của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang.

Công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng của Tổ chức - Đợt ngày 22/01/2018

Công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng của Tổ chức - Đợt ngày 22/01/2018

 •   25/01/2018 04:33:00 AM
 •   Đã xem: 304
 •   Phản hồi: 0

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang xin thông báo kết quả xem xét hồ sơ, đánh giá và cung cấp thông tin về năng lực HĐXD của các Tổ chức đang hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng của Tổ chức - Đợt ngày 18/01/2018

Công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng của Tổ chức - Đợt ngày 18/01/2018

 •   25/01/2018 04:32:00 AM
 •   Đã xem: 174
 •   Phản hồi: 0

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang xin thông báo kết quả xem xét hồ sơ, đánh giá và cung cấp thông tin về năng lực HĐXD của các Tổ chức đang hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng của Tổ chức - Đợt ngày 15/01/2018

Công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng của Tổ chức - Đợt ngày 15/01/2018

 •   25/01/2018 04:29:00 AM
 •   Đã xem: 135
 •   Phản hồi: 0

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang xin thông báo kết quả xem xét hồ sơ, đánh giá và cung cấp thông tin về năng lực HĐXD của các Tổ chức đang hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng của Tổ chức - Đợt ngày 30/11/2017

Công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng của Tổ chức - Đợt ngày 30/11/2017

 •   25/01/2018 04:26:00 AM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang xin thông báo kết quả xem xét hồ sơ, đánh giá và cung cấp thông tin về năng lực HĐXD của các Tổ chức đang hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng của Tổ chức - Đợt ngày 29/12/2017

Công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng của Tổ chức - Đợt ngày 29/12/2017

 •   25/01/2018 04:25:00 AM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang xin thông báo kết quả xem xét hồ sơ, đánh giá và cung cấp thông tin về năng lực HĐXD của các Tổ chức đang hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng của Tổ chức - Đợt ngày 19/12/2017

Công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng của Tổ chức - Đợt ngày 19/12/2017

 •   25/01/2018 04:20:00 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang xin thông báo kết quả xem xét hồ sơ, đánh giá và cung cấp thông tin về năng lực HĐXD của các Tổ chức đang hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

 •   25/01/2018 04:01:00 AM
 •   Đã xem: 1325
 •   Phản hồi: 0

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Thông báo số 138/TB-SXD ngày 24/01/2018 về tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

 •   23/01/2018 07:47:00 PM
 •   Đã xem: 119
 •   Phản hồi: 0

Ngày 18/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ký Quyết định ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực HĐXD cho Tổ chức, đợt 6-2017

Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực HĐXD cho Tổ chức, đợt 6-2017

 •   03/01/2018 01:00:00 AM
 •   Đã xem: 437
 •   Phản hồi: 0

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang xin thông báo kết quả xem xét hồ sơ, chấm điểm và đánh giá năng lực HĐXD theo hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ của các Tổ chức đang hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

 •   28/12/2017 07:52:00 PM
 •   Đã xem: 133
 •   Phản hồi: 0

Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực HĐXD cho Tổ chức, đợt 5-2017

Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực HĐXD cho Tổ chức, đợt 5-2017

 •   25/12/2017 05:29:00 AM
 •   Đã xem: 423
 •   Phản hồi: 0

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang xin thông báo kết quả xem xét hồ sơ, chấm điểm và đánh giá năng lực HĐXD theo hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ của các Tổ chức đang hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Một số giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của gió bão và lốc xoáy đối với công trình bán kiên cố

Một số giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của gió bão và lốc xoáy đối với công trình bán kiên cố

 •   23/12/2017 12:00:00 PM
 •   Đã xem: 3198
 •   Phản hồi: 0

Trong lĩnh vực xây dựng, để giảm thiểu những thiệt hại do gió, bão gây ra, chúng ta phải có những giải pháp kỹ thuật hợp lý từ quy hoạch, kiến trúc, kết cấu, vật liệu đến thi công và giằng chống khi mùa bão tới.

Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực HĐXD cho Tổ chức, đợt 4-2017

Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực HĐXD cho Tổ chức, đợt 4-2017

 •   04/12/2017 09:09:58 PM
 •   Đã xem: 570
 •   Phản hồi: 0

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang xin thông báo kết quả xem xét hồ sơ, chấm điểm và đánh giá năng lực HĐXD theo hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ của các Tổ chức đang hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Thông báo tạm hoãn tổ chức sát hạch ngày 02/12/2017

Thông báo tạm hoãn tổ chức sát hạch ngày 02/12/2017

 •   27/11/2017 09:21:00 PM
 •   Đã xem: 378
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Kế hoạch tổ chức sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân - Đợt 3/2017; Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang dự kiến tổ chức sát hạch vào ngày 02/12/2017.

Công bố Danh sách CCHN HĐXD đã cấp cho cá nhân, đợt 2-2017

Công bố Danh sách CCHN HĐXD đã cấp cho cá nhân, đợt 2-2017

 •   15/11/2017 02:02:00 AM
 •   Đã xem: 484
 •   Phản hồi: 0

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang xin công bố Danh sách các cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (theo kết quả xét hồ sơ Đợt 2, năm 2017).

Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực HĐXD cho Tổ chức, đợt 3-2017

Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực HĐXD cho Tổ chức, đợt 3-2017

 •   07/11/2017 06:55:00 AM
 •   Đã xem: 712
 •   Phản hồi: 0

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang xin thông báo kết quả xem xét hồ sơ, chấm điểm và đánh giá năng lực HĐXD theo hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ của các Tổ chức.

Công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

 •   24/10/2017 03:30:00 AM
 •   Đã xem: 1829
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Quyết định số 1391/⁠QĐ-⁠BXD ngày 29/⁠12/⁠2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Công bố danh sách các đơn vị đủ năng lực Hoạt động xây dựng - Hạng 4 (Đợt 7)

Công bố danh sách các đơn vị đủ năng lực Hoạt động xây dựng - Hạng 4 (Đợt 7)

 •   12/09/2017 01:47:00 AM
 •   Đã xem: 826
 •   Phản hồi: 0

Sở Xây dựng Kiên Giang công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của 07 Tổ chức/Doanh nghiệp với quy mô/lĩnh vực hoạt động thuộc công trình cấp 4.


Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây