Công bố Danh sách CCHN HĐXD đã cấp cho cá nhân, đợt 1-2017

Công bố Danh sách CCHN HĐXD đã cấp cho cá nhân, đợt 1-2017

 •   07/09/2017 07:39:00 AM
 •   Đã xem: 574
 •   Phản hồi: 0

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang xin công bố Danh sách các cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (theo kết quả xét hồ sơ Đợt 1, năm 2017).

Danh sách các Tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực, đợt 1/2017

Danh sách các Tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực, đợt 1/2017

 •   05/09/2017 06:40:00 AM
 •   Đã xem: 438
 •   Phản hồi: 0

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang xin công bố Danh sách các Tổ chức (Doanh nghiệp) hoạt động trong lĩnh vực xây dựng đã được Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng họp xem xét đợt 1-2017 được tổ chức ngày 03/7/2017 chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực.

Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đợt 1 năm 2017

Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đợt 1 năm 2017

 •   06/08/2017 11:25:00 PM
 •   Đã xem: 767
 •   Phản hồi: 0

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân Đợt 1 – năm 2017.

Công bố Danh sách các Tổ chức đã được xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Đợt 1/2017

Công bố Danh sách các Tổ chức đã được xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Đợt 1/2017

 •   24/07/2017 04:02:00 AM
 •   Đã xem: 650
 •   Phản hồi: 0

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang xin công bố Danh sách các Tổ chức (Doanh nghiệp) hoạt động trong lĩnh vực xây dựng đã được Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng xem xét đủ điều kiện cấp chứng chỉ Đợt 1 năm 2017.

Công bố danh sách các đơn vị được xét đủ năng lực Hoạt động xây dựng (Đợt 6)

Công bố danh sách các đơn vị được xét đủ năng lực Hoạt động xây dựng (Đợt 6)

 •   19/07/2017 09:58:00 PM
 •   Đã xem: 662
 •   Phản hồi: 0

Sở Xây dựng Kiên Giang có nhận được các Hồ sơ đăng ký công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng 04 Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Sau khi xem xét hồ sơ và căn cứ các quy định hiện hành, Sở Xây dựng thông báo năng lực hoạt động xây dựng của các đơn vị theo danh sách bên dưới.

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh phát biểu tại Hội thảo.

Tăng cường cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển gạch không nung

 •   09/07/2017 10:43:00 PM
 •   Đã xem: 384
 •   Phản hồi: 0

Ngày 30/6/2017, Bộ Xây dựng tổ chức Hội thảo Cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển gạch không nung, do Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh chủ trì. Dự Hội thảo có Phó Giám đốc Quốc gia Chương trình phát triển của Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam Akiko Fujii, đại diện Bộ Khoa học và công nghệ, lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Xây dựng, lãnh đạo các Sở Xây dựng địa phương và đại diện các doanh nghiệp sản xuất gạch không nung trên toàn quốc.

Ảnh minh hoạ

6 lĩnh vực cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình

 •   11/04/2017 03:46:00 AM
 •   Đã xem: 799
 •   Phản hồi: 0

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo đó có 6 lĩnh vực cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình.

Công bố danh sách các đơn vị được xét đủ năng lực Hoạt động xây dựng (Đợt 5)

Công bố danh sách các đơn vị được xét đủ năng lực Hoạt động xây dựng (Đợt 5)

 •   13/01/2017 01:55:00 AM
 •   Đã xem: 1231
 •   Phản hồi: 0

Sở Xây dựng Kiên Giang có nhận được các Hồ sơ đăng ký công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng 07 Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Sau khi xem xét hồ sơ và căn cứ các quy định hiện hành, Sở Xây dựng thông báo năng lực hoạt động xây dựng của các đơn vị theo danh sách bên dưới.

Bộ Xây dựng công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng

Bộ Xây dựng công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng

 •   02/01/2017 09:33:00 PM
 •   Đã xem: 934
 •   Phản hồi: 0

Ngày 19/12/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1329/QĐ-BXD về việc công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng, tham khảo trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Công bố danh sách các đơn vị được xét đủ năng lực Hoạt động xây dựng (Đợt 4)

Công bố danh sách các đơn vị được xét đủ năng lực Hoạt động xây dựng (Đợt 4)

 •   13/12/2016 03:46:00 AM
 •   Đã xem: 961
 •   Phản hồi: 0

Sở Xây dựng Kiên Giang có nhận được các Hồ sơ đăng ký công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng 14 Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Sau khi xem xét hồ sơ và căn cứ các quy định hiện hành, Sở Xây dựng thông báo năng lực hoạt động xây dựng của các đơn vị theo danh sách bên dưới.

Công bố danh sách các đơn vị được xét đủ năng lực Hoạt động xây dựng (Đợt 3)

Công bố danh sách các đơn vị được xét đủ năng lực Hoạt động xây dựng (Đợt 3)

 •   30/08/2016 10:08:00 PM
 •   Đã xem: 1498
 •   Phản hồi: 0

Sở Xây dựng Kiên Giang có nhận được các Hồ sơ đăng ký công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng 06 Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Sau khi xem xét hồ sơ và căn cứ các quy định hiện hành, Sở Xây dựng thông báo năng lực hoạt động xây dựng của các đơn vị theo danh sách bên dưới.

Công bố danh sách các đơn vị được xét đủ năng lực Hoạt động xây dựng (Đợt 2)

Công bố danh sách các đơn vị được xét đủ năng lực Hoạt động xây dựng (Đợt 2)

 •   11/08/2016 09:40:00 PM
 •   Đã xem: 1219
 •   Phản hồi: 0

Sở Xây dựng Kiên Giang có nhận được các Hồ sơ đăng ký công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng 02 Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Sau khi xem xét hồ sơ và căn cứ các quy định hiện hành, Sở Xây dựng thông báo năng lực hoạt động xây dựng của các đơn vị theo danh sách bên dưới.

Ảnh minh họa.

Tiêu chí xét duyệt đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội

 •   27/07/2016 10:09:00 PM
 •   Đã xem: 578
 •   Phản hồi: 0

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Ảnh minh họa.

Cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

 •   24/07/2016 11:03:00 PM
 •   Đã xem: 522
 •   Phản hồi: 0

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 21/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Ảnh minh họa.

Quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

 •   24/07/2016 11:02:00 PM
 •   Đã xem: 1571
 •   Phản hồi: 0

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 14/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Ảnh minh họa.

Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng

 •   24/07/2016 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 939
 •   Phản hồi: 0

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

Công bố danh sách các đơn vị được xét đủ năng lực Hoạt động xây dựng (Đợt 1)

Công bố danh sách các đơn vị được xét đủ năng lực Hoạt động xây dựng (Đợt 1)

 •   16/07/2016 10:27:00 PM
 •   Đã xem: 1197
 •   Phản hồi: 0

Sở Xây dựng Kiên Giang có nhận được các Hồ sơ đăng ký công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng 06 Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Sau khi xem xét hồ sơ và căn cứ các quy định hiện hành, Sở Xây dựng thông báo năng lực hoạt động xây dựng của các đơn vị theo danh sách bên dưới.

Mẫu Nhà ở cho Người có công với cách mạng

Mẫu Nhà ở cho Người có công với cách mạng

 •   16/07/2016 09:08:00 PM
 •   Đã xem: 2813
 •   Phản hồi: 0

Sở Xây dựng Kiên Giang xin cung cấp 03 mẫu nhà ở xây dựng theo tiêu chí nhà ở cho người có công với cách mạng để các đơn vị, cá nhân, tổ chức tham khảo (mẫu do Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn - Sở Xây dựng Kiên Giang thiết kế và cung cấp).

Triển khai áp dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Triển khai áp dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

 •   15/07/2016 06:05:00 AM
 •   Đã xem: 655
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 1066/VP-KTCN ngày 17/3/2016 về việc triển khai áp dụng sản phẩm gạch xây không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.


Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây