Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và giải pháp chủ yếu năm 2017

Thứ năm - 08/12/2016 04:05
Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, trong điều kiện có những thuận lợi, tuy nhiên tỉnh ta đã đối mặt với không ít những khó khăn: Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến bất lợi, hạn hán và xâm nhập mặn sâu vào nội đồng làm nhiều diện tích lúa, hoa màu, tôm nuôi bị thiệt hại nặng, có nơi bị mất trắng không khôi phục được..., làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống nhân dân. Song với sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực.
Một cuộc họp trực tuyến Thành viên UBND tỉnh kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh - Ảnh tư liệu.
Một cuộc họp trực tuyến Thành viên UBND tỉnh kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh - Ảnh tư liệu.

Tổng sản phẩm trên địa bàn ước 51.303 tỷ đồng, đạt 101,66% kế hoạch, tăng 6,57% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng trưởng âm (-0,62%); khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 2,36%; khu vực dịch vụ tăng 4,83%.
     Sản lượng lúa do bị thiệt hại nặng nên cả năm chỉ đạt 4,151 triệu tấn, giảm 546.642 tấn so kế hoạch và giảm 491.539 tấn so cùng kỳ.
Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 715.140 tấn, đạt 103,31% kế hoạch, tăng 5,59% so cùng kỳ. Riêng tôm nuôi, do bị ảnh hưởng thời tiết bất lợi, độ mặn tăng cao nên sản lượng chỉ đạt 56.862 tấn, đạt 99,76% kế hoạch.
     Công nhận thêm 10 xã (vượt 01 xã) và huyện Tân Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số đến nay có 28 xã đạt nông thôn mới.
    Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 99,27% kế hoạch, tăng 9,98%. Tiếp tục triển khai xây dựng hạ tầng và kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; một số dự án đã khởi công, khánh thành đưa vào hoạt động. Các công trình, dự án cấp điện nông thôn, vùng lõm, đưa điện lưới quốc gia ra xã đảo được quan tâm đầu tư; đến nay tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 98,35%.
    Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 73.300 tỷ đồng, vượt 1,52% kế hoạch và tăng 12,51% so cùng kỳ.
    Trong năm, đã thu hút 5,41 triệu lượt khách du lịch, tăng 24% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế đạt 319.209 lượt, tăng 31,4% so cùng kỳ.
    Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 373 triệu USD, bằng 84,77% kế hoạch và giảm 3,66% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu 65 triệu USD, đạt 100% kế hoạch.
    Đến cuối năm giao thông nông thôn thực hiện được 196,8/328 km, nâng tổng số km đường giao thông nông thôn được nhựa hóa hoặc bê tông hóa 4.534/7.084 km, đạt 64% (đạt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh).
    Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 42.666 tỷ đồng, đạt 97,8% kế hoạch, tăng 5,3% so cùng kỳ. Đến nay, đã thu hút đầu tư được 38 dự án với số vốn đăng ký 18.339,45 tỷ đồng (riêng Phú Quốc thu hút được 20 dự án, với số vốn đăng ký 14.341 tỷ đồng). Thành lập mới 1.290 doanh nghiệp, tăng 7,6%; với tổng vốn đăng ký 12.966 tỷ đồng, tăng 20% so cùng kỳ; giải thể 472 doanh nghiệp.
    Tổng thu ngân sách đạt 7.560 tỷ đồng,vượt 17,5% so dự toán, tăng 13,5% so với năm 2015. Tổng chi ngân sách 11.842 tỷ đồng, tăng 10,8% so dự toán, trong đó, chi đầu tư phát triển 3.613 tỷ đồng, tăng 17,1% so dự toán.
    Tăng trưởng tín dụng và nguồn huy động tại địa phương đạt khá. Tổng nguồn vốn hoạt động đạt 57.120 tỷ đồng, tăng 13,5%; dư nợ cho vay tăng 13,58% so cùng kỳ; tỷ lệ nợ xấu 1,42% (kế hoạch dưới 3%).
    Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; giáo dục đào tạo, văn hóa, y tế, giải quyết việc làm,... đạt được kết quả nhất định; an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa,… tiếp tục được quan tâm. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện, trong đó chú trọng cải cách thủ tục hành chính cải thiện môi trường đầu tư, nhằm kêu gọi và thu hút đầu tư; đồng thời, quan tâm tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là ở Phú Quốc. Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được tăng cường và giữ vững, ổn định; tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí.

    Nhìn chung, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức; song với những kết quả đạt được nêu trên đã thể hiện nỗ lực và quyết tâm cao của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Tuy vậy, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn hạn chế: Thời tiết diễn biến bất thường, biến đổi khí hậu, hạn - mặn xâm nhập sâu làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân. Sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn; một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh như: Thủy sản, gạo,... tiếp tục gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ và chịu sức ép cạnh tranh gay gắt về giá cả và chất lượng từ các nước xuất khẩu gạo lớn. Việc giải quyết và xử lý các vấn đề về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm… hiệu quả chưa cao; một số dịch bệnh: Sốt xuất huyết, tay - chân - miệng có chiều hướng gia tăng. Đời sống một bộ phận nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng bị thiên tai vẫn còn nhiều khó khăn.
    Tình hình khiếu nại, tranh chấp đất đai, khiếu nại đông người, tranh chấp ngư trường trên biển,... có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp; tình trạng ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt thủy sản trái phép tăng.
    Đối chiếu với 22 chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 có 09 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 08 chỉ tiêu đạt kế hoạch và 05 chỉ tiêu không đạt kế hoạch, gồm: Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng trưởng âm (-6,12%); tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp chỉ đạt 9,98% (kế hoạch 11%), kim ngạch xuất khẩu đạt 84,8%; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 97,8% kế hoạch. Với những yếu tố trên đã tác động và ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh chỉ đạt 6,57% (kế hoạch 7,2%); xếp thứ 6/13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long.
    Năm 2017, dự báo kinh tế thế giới tăng trưởng cao hơn 2016; trong nước, kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát sẽ tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế và những kết quả đạt được trong năm 2016 sẽ tạo tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng chậm so với yêu cầu; thị trường tiêu thụ, năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực xuất khẩu còn khó khăn, sức cạnh tranh yếu; thời tiết diễn bất thường, biến đổi khí hậu; tình hình dịch bệnh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát..., sẽ tác động và ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân; nguồn vốn Trung ương bố trí đầu tư hạn hẹp và giảm so với các năm trước sẽ ảnh hưởng đến việc đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội.

    Để phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 7,2% so với năm 2016, các ngành, các địa phương cần thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu như sau:
    Thứ nhất, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng thâm canh tăng năng suất, nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng. Thực hiện chính sách chuyển đổi cơ cấu sản xuất ở những nơi có điều kiện, phù hợp với thổ nhưỡng, phát huy các lợi thế của từng vùng, tăng hiệu quả sản xuất để thích ứng, ứng phó và khai thác những lợi thế từ biến đổi khí hậu; theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của thời tiết để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, dịch bệnh có hiệu quả, bảo vệ sản xuất; tăng cường quản lý dịch hại tổng hợp, phòng trừ dịch bệnh bằng các chế phẩm sinh học bảo vệ tốt môi trường. Tập trung đầu tư hoàn thành các cống ven biển để kiểm soát xâm nhập mặn, điều tiết mặn, ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.
    Vận động, khuyến khích, hỗ trợ người nuôi tôm thực hiện áp dụng các quy trình công nghệ cao để nâng chất lượng, diện tích và sản lượng. Tiếp tục khuyến khích phát triển và đẩy mạnh đánh bắt xa bờ, chính sách hỗ trợ và phát triển thủy sản.
    Đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác, xây dựng hợp tác xã kiểu mới. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học về giống, chú trọng chọn những giống lúa chống chịu mặn, ngắn ngày để gieo trồng… đáp ứng nhu cầu thị trường và xuất khẩu. Thực hiện tốt việc lồng ghép các chương trình, dự án phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới.
    Thứ nhì, tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp như: Thạnh Lộc, Thuận Yên, tạo điều kiện để nhà đầu tư hoàn thành và đưa vào hoạt động một số nhà máy; gắn với tích cực kêu gọi đầu tư và có cơ chế chính sách hiệu quả để thu hút thêm các nhà đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp. Triển khai thực hiện tốt các dự án cấp điện lưới quốc gia cho các xã đảo, các hộ dân chưa có điện vùng đồng bào dân tộc.
    Thứ ba, thực hiện tốt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu, thực hiện các chính sách thu hút doanh nghiệp xuất khẩu có tiềm năng mới cho tỉnh; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong quản lý, điều hành, nâng cao năng lực quản trị, khả năng tài chính.
    Tăng cường công tác xúc tiến thương mại đối với một số mặt hàng chủ lực của tỉnh: Lúa, gạo, hải sản, tiêu, nước mắm; xúc tiến xuất khẩu đối với một số mặt hàng mới như: May mặc, giày da, đồ gỗ; công tác xúc tiến, quảng bá về du lịch; đẩy mạnh liên kết hoạt động du lịch; phối hợp thực hiện tốt việc quản lý giá cả dịch vụ; nâng cao nhận thức của cộng đồng trong bảo vệ tài nguyên, môi trường biển.
    Tập trung tín dụng cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, doanh nghiện nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp.
    Tích cực huy động tối đa các nguồn lực, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế, với nhiều hình thức (BOT, BTO, PPP...) để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ.
    Thứ tư, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tăng cường tư vấn, giới thiệu và giải quyết việc làm cho lao động khu vực nông thôn, thanh niên và sinh viên mới tốt nghiệp. Nâng cao hiệu quả công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động phòng, chống dịch bệnh. Kiểm soát chặt chẽ công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.
    Tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở các bậc học theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nhất là hệ thống trường mầm non, trường đạt chuẩn quốc gia, trường trọng điểm chất lượng cao.
    Tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất đai theo quy hoạch; kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường. Chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống, khắc phục thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn.
    Thứ năm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp; thực hiện tốt việc hỗ trợ các hoạt động của doanh nghiệp như: Đăng ký thành lập doanh nghiệp, thuê đất, thủ tục về môi trường, xây dựng, ưu đãi thuế. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tạo sự liên thông giữa các cơ quan chức năng trong giải quyết thủ tục hành chính được nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao điểm số và thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của cơ quan hành chính cấp trên và người đứng đầu cơ quan, đơn vị./.

Tác giả bài viết: BAN BIÊN TẬP

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Kiên Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây